“BUENDIA” pa rin ang nakapaskil sa Bus na patungong Gil Puyat Avenue sa Makati. Matagal na ring bago ang pangalan ng mahabang lansangan. Bakit kaya ayaw nating kalimutan ang mga naka-ukit sa ating kinagawian? South Super Highway pa rin ang tawag natin sa kalyeng humahati sa Buendia bago dumating ng riles ng PNR. Gan’un din ang Lawton at Azcarraga at Forbes.
Kahapo’y naringgan ko ang MAPSAng si del Mundo na tinawag na Culi-Culi ang Evangelista. Malalim nga ‘ata ang liluk sa ating ala-ala ng mga lugar na ating nakagawian na o baka naman ayaw nating may maki-alam sa mga sulok-sulok ng mga silid ng ating ulo? Marahan ang batak ng aking sasakyan patungong Ayala.